สารสนเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายชื่อบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อมูลทั่วไป
รายชื่อบุคลากร (ตำแหน่ง)
  
นางสุวีรา สุดาเดช

นายจุมพล สืบเหลา

นางดาวรณี บุญสอด

นางภาวิณี โสลักษณ์

นางนริศรา รัตนกุล

นายสำราญ ไชยกุฉิน

นายสุชาติ สุภาพิมพ์

นายสุนทร จันทร์ทอง

นายเสถียร ไชยจันทร์

นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ

นางสาวนวรัตน์ กิตติภัฒร์พันธุ์

นางสุภาพร มารักษ์

นายธานินทร์ ธานี

นายเฉลิม บูคะธรรม

นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์

นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนา

นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์

นางเพ็ญพักตร์ แก้วพิลา

นายสราวุธ คูณคณะ

นายรพีภัทร บุตรภักดิ์

นางสาวนัตติยา พรมนต์

นายกิตติยวัฒน์ รัตนกุล
Share on Google Plus

About kruanuruk

ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาครูอนุรักษ์ www.thaiamnat.com Line ID : thaiamnat.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน