ง 31244 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป


คำอธิบายรายวิชา
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน (Software Package and Application) ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบันประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวิร์คซีต Word Processor

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เพื่อให้มีความรู้ในการสร้างเอกสารเว็บเพจ และ ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
2. เพื่อให้มีความรู้ในการใช้ภาษา HTML ในการสร้างเอกสารเว็บเพจ
3. เพื่อให้มีความรู้ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างเอกสารเว็บเพจได้ เช่น DreamWeaverMX เป็นต้น
4. เพื่อให้มีความรู้ในการ Upload File ขึ้นบนอินเตอร์เน็ตได้
5. เพื่อให้มีความรู้ในการติดต่อระหว่าง WebServer กับ WebBrowser ได้
เนื้อหา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต และการสร้างเว็บเพจ
1.1 อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
1.2 หลักการออกแบบเว็บเพจที่ดี
2. ความรู้เบื้องต้นในการเขียนภาษา HTML(Hypertext Markup Language)
2.1 คำสั่งโครงสร้างและการใช้งานเบื้องต้น
2.2 การสร้างเว็บเพจโดยภาษา HTML
2.3 การ Upload เว็บเพจ ขึ้นบนฟรีเว็บไซต์
2.4 นำเสนอเว็บเพจที่เขียนด้วย HTML
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX
3.1 การใช้งาน Dreamweaver MX สำหรับสร้างเว็บเพจ

รายละเอียดของวิชา
Share on Google Plus

About kruanuruk

ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาครูอนุรักษ์ www.thaiamnat.com Line ID : thaiamnat.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน