การใช้งาน Google Drive

วิธีทำการเช็คชื่อนักเรียน

  • วิธีสร้างฟอร์มเช็คชื่อนักเรียน

https://goo.gl/forms/I1zoHt5TFp5M5Bjw1

  • วิธีทำ QR Code
https://goo.gl/
  • วิธีดูข้อมูลนักเรียน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zaMmf9CFCJXUb6RPTpbX1C7r5jXB0E_vw7BDY8H2Pa8/edit?usp=sharing
  • สร้างกลูเกิลชีตเพื่อแยกห้อง
https://drive.google.com/open?id=12s_oHKZE1iRLNyOyxRtjijlI4cgl33esjWQMpK354lc


    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน