สพม.29 แจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลในระบบ EMIS

   http://data.bopp-obec.info/emis/index.php  ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 2558 กำหนดการให้ดำเนินการ 4 รายการ ได้แก่
   ตามที่โรงเรียนได้รับแจ้งให้ดำเนินการกรอกกข้อมูลในเว็บ
   1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน  ได้ดำเนินแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบางส่วนแล้วแต่ยังไม่ครบทุกรายการ
    2. ข้อมูลและบุคลากร 
    3. ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน  EFA
    4. ข้อมูลเทคโนโลยี ได้ดำเนินการแล้ว

ชื่อเว็บ  โรงเรียนอำนาจเจริญ  http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1037750262
Share on Google Plus

About kruanuruk

ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาครูอนุรักษ์ www.thaiamnat.com Line ID : thaiamnat.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน