งานที่ 4.15 การกำหนดขนาดของตัวอักษร

ให้นักเรียนพิมพ์ตามตัวอย่าง และบันทึกชื่อไฟล์ web4.15.htm

   ตัวอย่างผลงาน

  Computer
  Computer
  Computer
  Computer
  Computer
  Computer
  Computer
  ชื่อ  ..... ชั้น.... เลขที่....
ให้นักเรียนเขียนโค๊ตแล้วบันทึกเป็นชื่อไฟล์ ชื่อ4.15.html
โค๊ตของโปรแกรม
<html>
<head>
   <title>การกำหนดขนาดของอัการ</title>
</head>
<body text="blue">
  <font size=1>Computer</font>
  <font size=2>Computer</font>
  <font size=3>Computer</font>
  <font size=4>Computer</font>
  <font size=5>Computer</font>
  <font size=6>Computer</font>
  <font size=7>Computer</font>
  ชื่อ  ..... ชั้น.... เลขที่....
</body>
</html>
Share on Google Plus

About kruanuruk

ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาครูอนุรักษ์ www.thaiamnat.com Line ID : thaiamnat.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน