การสร้างตาราง

การสร้างตาราง

                       หากต้องการนำเสนอข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ  หรือข้อมูลที่ต้องมีการเปรียบเทียบกันการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางจะช่วยทำให้ข้อมูลประเภทนี้ดูง่ายยิ่งขึ้นและเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านได้ง่ายกว่าปกติ  การสร้างตารางในเอกสาร HTML  มีอยู่หลายรูปแบบแล้วแต่ผู้เขียนโปรแกรมจะกำหนดโดยใช้คำสั่งต่าง ๆ    ดังต่อไปนี้

                    1.  คำสั่งหลักที่ใช้ในการสร้างตารางของภาษา HTML  มีดังนี้


 <TABLE>...........</TABLE>   
เป็นคำสั่งที่กำหนดให้โปรแกรมเบราว์เซอร์สร้างตาราง
 <CAPTION>...........</CAPTION>   
เป็นคำสั่งที่ใช้ตั้งชื่อหรือหัวข้อเรื่องให้กับตาราง
 <TR>...........</TR>   
เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดแถว (ROW)
 <TH>...........</TH>   
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลส่วนหัวของตาราง
<TD>...........</TD>   
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลในแต่ละแถว
                    โครงสร้างของตาราง

<TABLE>
            <CAPTION> ชื่อตาราง </CAPTION>
            <TR>
                     <TH> ข้อมูลส่วนหัว </TH>
            </TR>
            <TR>
                     <TD> ข้อมูล </TD>
             </TR>
             <TR>
                     <TD> ข้อมูล </TD>
             </TR>
</TABLE>   

                              ตัวอย่างการสร้างตาราง
                                                           ผลลัพธ์
---------------------------------------------------------------
                        2.  คำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งตารางของภาษา HTML 

                                  2.1 คำสั่ง BORDER   ใช้กำหนดความหนาให้กับเส้นขอบของตาราง มีหน่วยเป็น Pixel ถ้าไม่ใส่คำสั่งนี้ไว้ด้วย  BORDER  ก็จะมีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งเป็นค่าปกตอ คือจะไม่เห็นเส้นขอบของตาราง     

                                   ตัวอย่างการใช้คำสั่ง BORDER
                                                                     ผลลัพธ์
                                   2.2  คำสั่ง ALIGN ใช้กำหนดตำแหน่งการจัดวางตาราง มี 3 รูปแบบ คือ
                                              - LEFT    คือ จัดตารางชิดซ้าย (ค่าปกติ) ของจอภาพ
                                              - RIGHT  คือ จัดตารางชิดขวาของจอภาพ
                                              - CENTER  คือ จัดตารางไว้กึ่งกลางของจอภาพ
                                           ตัวอย่างการสร้างตารางอยู่กึ่งกลางจอภาพ
                                                                     ผลลัพธ์
                                    2.3 คำสั่ง WIDTH ใช้กำหนดความกว้างของตารางทั้งหมด  มีหน่วยเป็น Pixel หรือ เปอร์เซ็นต์ก็ได้
                                    2.4 คำสั่ง HEIGHT  ใช้กำหนดความสูงของตารางทั้งหมด มีหน่วยเป็น Pixel หรือ เปอร์เซ็นต์ก็ได้
                                    2.5 คำสั่ง BGCOLOR    เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสีพื้นหลังของตารางใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer เท่านั้น
                                        ตัวอย่างการใช้คำสั่ง WIDTH , HEIGHT , BGCOLOR
                                                  ผลลัพธ์


                                2.5 คำสั่ง  CELLSPACING  ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างช่องแต่ละช่องในตาราง โดยการเพิ่มขนาดหรือลดขนาดตามความหนาของเส้นขอบตาราง
                                                   ผลลัพธ์
                                2.6 คำสั่ง CELLPADDING  ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดของตาราง โดยการเพิ่มขนาดหรือลดขนาดตามความสูงของเส้นขอบตาราง
                                                    ผลลัพธ์


                                2.7 คำสั่ง Colspan และ Rowspan 
                                            คำสั่ง <TD  COLSPAN> เป็นคำสั่งในการรวมคอลัมน์เข้าด้วยกัน ตามค่าของจำนวนคอลัมน์ที่กำหนดไว้
                                    รูปแบบคำสั่ง      <TD  COLSPAN = "Number">                                            ดยที่           - COLSPAN คือ แอตทริบิวต์ที่ใช้ในการกำหนดการรวมคอลัมน์                                                                  - Numberคือ ค่าตัวเลขที่ใช้ในการรวมคอลัมน์เข้าเป็นคอลัมน์เดี่ยวกั
                                            คำสั่ง <TD  ROWSPAN> เป็นคำสั่งในการรวมแถวเข้าด้วยกัน ตามค่าของจำนวนแถวที่กำหนดไว้
                                      รูปแบบคำสั่ง     
<TD  ROWSPAN = "Number">
                                               โดยที่         - ROWSPAN คือ แอตทริบิวต์ที่ใช้ในการกำหนดการรวมแถว                                                                   - Number 
คือ ค่าตัวเลขที่ใช้ในการรวมแถวเข้าเป็นแถวเดียวกัน
                     


                                              ผลลัพธ์

---------------------------------------------------------------
Share on Google Plus

About kruanuruk

ครูอนุรักษ์ ลาวิลาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอำนาจเจริญ เว็บไซต์เพื่อการศึกษาครูอนุรักษ์ www.thaiamnat.com Line ID : thaiamnat.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

ผลงานนักเรียน